leven-1200x290_3.jpg

Ontruiming grafzerk

Een ontruiming van een grafzerk betekent dat enkel de grafzerk / grafsteen wordt verwijderd.
Dit kan op elk moment door de nabestaanden worden aangevraagd. Hieronder vindt u meer uitleg hoe deze procedure zal verlopen.

Procedure

Aanvraag

De aanvraag tot verwijdering van graftekens of grafmonumenten moet schriftelijk worden ingediend bij de dienst Burgerzaken. Deze aanvraag moet worden ondertekend door alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad. Indien zij niet meer in leven zouden zijn, dan gaat het om alle bloed- of aanverwanten van de tweede graad.

Indien de aanvraag niet door alle verwanten wordt getekend, dan zal er 1 jaar lang een bericht aan het desbetreffende graf worden uitgehangen. De grafzerk kan dan pas na 1 jaar worden verwijderd.

Toelating

De dienst Burgerzaken zal na de aanvraag toestemming vragen aan de Burgemeester. Dit wil zeggen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het aanvraagformulier zal laten ondertekenen door de Burgemeester.

Indien de Burgemeester toelating verleent voor de ontruiming, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand verder gaan met de procedure.

Vraag tot betaling

U kunt ervoor kiezen om de grafzerk zelf te verwijderen of om dit te laten doen door de gemeentediensten. Indien u dit zelf wilt verwijderen, dan moet u hiervoor niets aan de gemeente betalen. Indien u ervoor kiest om dit te laten verwijderen door de gemeente, dan kost de ontruiming 190 euro per grafzerk.

De brief voor de betaling wordt naar de aanvrager verstuurd.

Ontruiming

Ontruiming door familie

Indien u ervoor kiest om de grafzerk zelf te verwijderen, krijgt u van de dienst Burgerzaken een brief toegestuurd met daarin de toelating.

Gelieve dienst Burgerzaken op de hoogte te brengen van de datum dat u de grafzerk gaat ontruimen. Op die manier kunnen zij ook de werkmannen van de begraafplaatsen op de hoogte brengen en kunnen er geen misverstanden zijn.

Tijdens de ontruiming is het belangrijk dat u de toelating meeneemt.

Ontruiming door gemeentediensten

Van zodra dienst Burgerzaken de betaling ontvangen heeft, krijgt de aanvrager een brief toegestuurd om te melden op welke datum de grafzerk zal verwijderd worden. Tot die datum hebben de nabestaanden tijd om eventueel bepaalde zaken zoals een foto, een bloemstuk, enzovoort van de grafzerk te verwijderen. Indien deze zaken niet verwijderd werden voor de datum van ontruiming, zal dit mee ontruimd worden door de werkmannen.

Bedrag

Indien u ervoor kiest om de grafzerk te laten verwijderen door de gemeente, dan kost de ontruiming 190 euro per grafzerk.


Contactinformatie