Openbaar onderzoek van plan-MER voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Openbaar onderzoek in het kader van het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027 (Verordening (EU) 2021/2115). Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd  (artikel 4.2.11 van het DABM).

Openbaar onderzoek in uw stad/gemeente
De periode van het openbaar onderzoek van het ontwerp van het plan-MER en van het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 zal lopen van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022. Het ontwerp plan-MER en het ontwerpplan moeten tijdens deze periode raadpleegbaar zijn op de website van Team Mer, op de website van de initiatiefnemer (Departement Landbouw en Visserij), op het gemeentehuis en op de website(s) van de betrokken gemeenten en steden.

Op de aanvangsdatum van het openbaar onderzoek (14 januari 2022) zullen het ontwerp plan-MER en het ontwerpplan beschikbaar worden gesteld op de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER.

Opmerkingen van het publiek op dit openbaar onderzoek
De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Beslissing over het plan-MER

Na het openbaar onderzoek zullen het Departement Landbouw en Visserij en de aangestelde erkende Mer-coördinator (Antea Group) de opmerkingen bundelen en verwerken en overdragen aan Team Mer, waarna deze een kwaliteitsbeoordeling zal uitvoeren.