leven-1200x290_3.jpg

Orgaandonatie

Online aanvragenMaak een afspraak

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.
Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na je dood toe tenzij:

  • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens uw leven
  • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Je kan het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

Je registreren als orgaandonor kan online of je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. De gemeente stuurt het formulier door naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Eens je jouw keuze hebt doorgegeven, kunnen de medische diensten nagaan of een overledene donor is of niet. Je kan jouw keuze steeds herroepen. Je kan de registratie ook zelf online aanvragen via de knop bovenaan de pagina. Hierdoor kom je rechtstreeks op de website van mijn gezondheid terecht. Let op : hier heb je een kaartlezer voor nodig.

Meebrengen

  • je identiteitskaart

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinformatie