leven-1200x290_3.jpg

Orgaandonatie

Online aanvragenMaak een afspraak

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.
Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister, dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij:

 • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens je leven
 • je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd word, kunt u een wilsverklaring laten registreren.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je vooraf de verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal invullen en laten registreren. Je kan het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

In deze verklaring staan 4 beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar u zich tegen kunt verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie
 2. donatie van weefsel en cellen voor transplantatie
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Opgelet : dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap

Je kan je wilsverklaring registeren:

 • bij de huisarts
 • bij de gemeente van je woonplaats
 • op de website www.mijngezondheid.be (Hiervoor heb je een kaartlezer nodig).
  Via de knop ‘online aanvragen’ bovenaan de pagina komt u rechtstreeks op deze website terecht.
  Let op : dit is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Eens je jouw keuze hebt doorgegeven, kunnen de medische diensten nagaan of een overledene donor is of niet. Je kan jouw keuze steeds herroepen.

Meebrengen

 • je identiteitskaart

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.


Ter info : U kunt ook een LEIFkaart aanvragen met de vermelding van de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten. Let wel op : de LEIFkaart vervangt je wilsverklaringen niet, maar ze biedt een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je ingevulde wettelijke wilsverklaringen.
Wilt u meer info over de wilsverklaringen of de aanvraag van de kaart? Vraag dan gerust aan het onthaal het LEIF boekje of surf naar de website
www.leif.be

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinformatie