leven-1200x290_3.jpg

Overlevingspensioen

Maak een afspraak

Een overlevingspensioen is een pensioen waar je recht op hebt wanneer je echtgenoot / echtgenote overleden is. Het maakt niet uit of de overledene al gepensioneerd was of niet.

Dit pensioen wordt ook wel het weduwnaarspensioen of weduwepensioen genoemd.

Voorwaarden

Je hebt recht op een overlevingspensioen als:

 • je een bepaalde leeftijd (momenteel 48 jaar) hebt. Deze leeftijd wordt opgetrokken tot 50 jaar in 2025.
 • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft (of de periode van wettelijke samenwoonst + huwelijk) op het ogenblik van overlijden, behalve:
  • als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • als er een kind geboren is uit dit huwelijk
  • als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte
 • je bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijdt (behalve in het geval van een overgangsuitkering)

Als je niet voldoet aan de voorwaarde van de minimumleeftijd, kun je een overgangsuitkering aanvragen gedurende:

 • 12 maanden (zonder kinderlast)
 • of 24  maanden (met kinderlast)

Voor de uitbetaling van het overlevingspensioen zal u dan moeten wachten tot u van een eigen rustpensioen geniet.

Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer:

 • je hertrouwt
 • je beroepsinkomen een bepaalde grens overschrijdt

Procedure

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel. 

Niet-ambtenaren

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur, bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij Pensioenaanvraag.

De aanvraag moet binnen de 12 maanden na het overlijden worden ingediend.

Ambtenaren

Als jouw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraag je het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioensdienst (FPD).

Als jouw echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Federale Pensioensdienst (FPD), dan wordt het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot geopend. 

Meebrengen

 • Identiteitskaart

Bedrag

Een overlevingspensioen aanvragen is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie