leven-1200x290_3.jpg

Overlevingspensioen

Maak een afspraak

Als je man of vrouw sterft, heb je recht op zijn of haar pensioen. Dat heet het overlevingspensioen.

Voorwaarden

Je hebt recht op een overlevingspensioen als:

  • je een bepaalde leeftijd hebt. Deze leeftijd wordt opgetrokken tot 55 jaar in 2030.
  • het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft op het ogenblik van overlijden,
    behalve: als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving
  • er een kind geboren is uit dit huwelijk
  • het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte 

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, kun je een tijdelijk overlevingspensioen aanvragen voor de duur van 12 maanden. Het recht op een overlevingspensioen vervalt wanneer je:

  • hertrouwt
  • een beroepsactiviteit uitoefent die niet meer aan de voorwaarden voldoet 

Procedure

De procedure hangt af van het pensioenstelsel waaronder de overledene viel. 

Niet-ambtenaren

Om een overlevingspensioen te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur, bij de bevoegde pensioeninstelling of online bij Pensioenaanvraag.

Ambtenaren

Als jouw echtgenoot of echtgenote overleden is in actieve dienst, dan vraag je het overlevingspensioen aan via de laatste werkgever in de overheidssector of rechtstreeks via de Federale Pensioensdienst (FPD).

Als jouw echtgenoot of echtgenote al gepensioneerd was en het rustpensioen beheerd werd door de Federale Pensioensdienst (FPD), dan openen we het dossier van het overlevingspensioen op naam van de langstlevende echtgenoot. 

Bedrag

Een overlevingspensioen aanvragen is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie