wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Ontwikkeling binnengebied Vorst-Meerlaar

Honderden kinderen uit Vorst-Meerlaar verplaatsen zich dagelijks van en naar school. Dat maakt van de Meerlaarstraat zowel een drukke ontmoetingsplaats als een veelgebruikte ‘drop-off zone’, wat leidt tot parkeerproblemen en wanorde.

Binnenkort wordt deze schoolomgeving een stukje veiliger. In mei 2024 starten we namelijk met de aanleg van de nieuwe parking achter de basisschool van Vorst-Meerlaar. Daarnaast worden ook de fiets- en voetpaden vernieuwd, er wordt openbare verlichting geplaatst en de schoolomgeving wordt opgefrist. Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met de school, het dekenaat (eigenaar van de huidige parking) en de buurtbewoners van het binnengebied.

Ontdek de belangrijkste aspecten van dit projecten in onze folder

Tijdlijn

  • Aanvang: midden mei 2024
  • Fase 1 - aanleg bezoekersparking: midden mei - midden juli
  • Fase 2 - aanleg parking voor leerkrachten: midden juli - eind augustus
  • Fase 3 - aanleg toegangsweg: begin augustus - eind augustus
  • Fase 4 - aanleg paden: begin augustus - eind augustus
  • Ingebruikname: september 2024
  • Fase 5 - groenaanleg: najaar

Plan binnengebied Vorst-Meerlaar

Fase 1

In eerste instantie leggen we de bezoekersparking aan. Op termijn kunnen ouders de kinderen hier afzetten.
Tijdens deze fase blijft de huidige parking voor leerkrachten en de bestaande weg tussen Meerlaarstraat 97 en 99 toegankelijk. Ook de trage verbinding via Zuid de Vliet blijft open voor fietsers en wandelaars.

Fase 2

Aansluitend starten we met de aanleg van de parking voor leerkrachten. Tijdens deze fase is de bezoekersparking enkel beschikbaar voor leerkrachten. Zij moeten tijdelijk een legitimatie tonen om gebruik te kunnen maken van de parkeervoorziening. Zo kunnen we een extra mobiliteitsstroom voor buurtbewoners tot een minimum beperken.

De bezoekersparking is tijdelijk bereikbaar via de trage weg Zuid de Vliet. De bestaande weg tussen Meerlaarstraat 97 en 99 wordt tijdens deze fase gedeeltelijk afgesloten. De vrije basisschool is enkel toegankelijk via de poort aan de voorzijde. De huidige toegang tot de kleuterschool blijft wel toegankelijk.

Fase 3

We voorzien een nieuwe toegangsweg vanuit de Meerlaarstraat richting de bezoekersparking. Ter hoogte van de aantakking met de Meerlaarstraat wordt er een snelheidsremmer voorzien om de veiligheid van de voetgangers te vrijwaren.

De bezoekersparking wordt tijdens deze fase tijdelijk gesloten. De andere parking wordt opnieuw opengesteld voor leerkrachten en is toegankelijk via de bestaande weg tussen Meerlaarstraat 97 en 99. Van zodra deze fase is afgerond, wordt deze weg geknipt zodat er geen gemotoriseerd verkeer meer doorkan.

Fase 4

Rondom de parkings worden voetpaden aangelegd, zodat de kinderen op een veilige manier tot aan de schoolpoort kunnen geraken. We voorzien zitbanken rondom het speelplein.

Fase 5

In het najaar, de ideale planttijd, starten onze eigen diensten met de groenaanleg. Er worden heel wat nieuwe bomen aangeplant. De bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden. Bij éen boom werd houtrot vastgesteld; deze maakt plaats voor een nieuwe telg.

Bekijk de folder over de werkzaamheden

 


Contactinformatie