bestuur-1200x290_4.jpg

Participatiereglement

Het lokaal bestuur van Laakdal wil graag samen toekomst maken: samen met de inwoners en alle spelers / actoren die in Laakdal actief zijn. Verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid kunnen niet gerealiseerd worden zonder participatie, d.w.z. zonder medewerking van de bevolking of zonder naar hen te luisteren en hen de kans te geven mee te denken en mee te werken.

Je kan als inwoners op verschillende manieren je stempel drukken op het beleid in Laakdal. Je kan bijvoorbeeld lid worden van een adviesraad, forum of een lokaal overleg. Andere inwoners kunnen hun steentje bijdragen door mee te werken aan een project. Het kan ook eenvoudiger en sneller door een enquête in te vullen of gewoon door informatie op te vragen. We noemen dat allemaal participatie.

In dit participatiereglement kan je lezen hoe het lokaal bestuur zijn inwoners bij het beleid wil betrekken. Vele elementen zijn (gedeeltelijk) geregeld via hogere wetgeving, maar er is ook ruimte voor eigen lokale invulling.

Als inwoner kan je onder meer deelnemen aan het beleid door vragen voor te leggen aan de verschillende politieke organen van het lokaal bestuur. 

Het partipatiereglement behandelt volgende vormen van participatie:

  • Adviesraden
  • Gemeentelijke fora
  • Overlegstructuren in het gemeentelijke onderwijs
  • Melding
  • Klacht
  • Verzoekschrift
  • Spreekmoment Gemeente-/OCMW-raad
  • Voorstellen van burgers aan Gemeente-/OCMW-raad
  • Documenten inkijken volgens openbaarheid van bestuur
  • Andere vormen van participatie