Permanent verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

Vanaf 1 januari is het definitief en voor onbepaalde duur verboden om water te onttrekken uit de Kleine en Grote Nete in de buurt van onze gemeente. Provinciegouverneur Cathy Berx name hierover een gouverneursbesluit. Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde.

Hieronder kan je het kaartmateriaal met de verbodszones bekijken:

Kaart 1

Kaart 2

Dit onttrekkingsverbod is permanent en dus staat los van de droogtetoestand. De Kleine en Grote Nete hebben als kleinere rivieren een beperkt gebied en zijn daardoor zeer kwetsbaar voor de gevolgen van verdroging en onttrekking.

Uitzonderingen op het verbod

In enkele gevallen gelden er uitzonderingen:

  • Onttrekkingen met weidepompen om vee te laten drinken in de weides.
  • Onttrekkingen door hulpdiensten wanneer er geen alternatieven zijn.
  • Onttrekkingen die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder via een gravitaire overloop waarbij onttrekking alleen mogelijk is als de waterkolom minimaal 30 centimeter hoog is.
  • Onttrekking die toegelaten zijn door de waterloopbeheerder voor nachtvorstberegening in de fruitteelt, wanneer geen alternatieven zijn.

Het volledige gouverneursbesluit lees je hier.

Naast het gouverneursbesluit publiceerde het provinciebestuur een FAQ over het permanent verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen.

Meer info: