Premie voor EPC label

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Premie voor EPC label

Gemeente Laakdal geeft een premie voor een EPC-label na renovatie. Voor de aanvang van de werken laat je eerst een EPC opmaken als referentie. Vanaf de datum van opmaak van het ‘start-EPC’ heb je 5 jaar de tijd om je woning grondig te renoveren en energiebesparende investeringen uit te voeren. Zijn je werken klaar? Dan laat je een nieuw EPC van je woning of wooneenheid opmaken en kan je de EPC-labelpremie aanvragen. Het bedrag van de EPC-labelpremie bedraagt 100% voor de opmaak van het tweede EPC-certificaat met minimaal label B na uitvoering van de renovaties. Het maximale bedrag voor de premie per aanvraag bedraagt 250 euro. Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen, vindt u in het reglement Klimaatpremies Laakdal 2022.

1. Identificatiegegevens van de aanvrager

Adresgegevens 2

2. Technische gegevens

3. Bij te voegen documenten