Premie voor gebruik van hemelwater en hemelwaterputten

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Premie voor gebruik van hemelwater en hemelwaterputten

Gemeente Laakdal geeft een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie voor bestaande, nieuwbouw en herbouwde woningen waarbij de aanleg van de regenwaterput niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Het volume van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte (circa. 50 l/m²) en met een minimale inhoud van 5.000 liter. Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen, vindt u in het reglement Klimaatpremies Laakdal 2022.

 

De aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur.

1. Identificatiegegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1

2. Technische gegevens

3. Bij te voegen documenten