Premie voor groendaken

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Premie voor groendaken

Gemeente Laakdal geeft een premie voor het aanleggen van een groendak op een woning op het grondgebied van Laakdal. De premie bedraagt maximum € 20 per m² aangelegd groendak. Indien de kosten inclusief BTW voor de aanleg minder dan € 20,00 per m² bedragen, wordt het bedrag van de premie verminderd tot de werkelijke kostprijs. Het maximale bedrag voor de premie bedraagt 500 euro. Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen vindt u in het reglement Klimaatpremies Laakdal 2022.

1. Identificatiegegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1

2. Technische gegevens

3. Bij te voegen documenten