Premie voor het aanleggen van hagen, houtkanten en bomen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Premie voor het aanleggen van hagen, houtkanten en bomen

Met deze premie wil Gemeente Laakdal het gebruik van streekeigen en uniforme plantensoorten stimuleren als afbakening van percelen. De subsidie bedraagt voor bosplantsoen en heesters 0,25 euro per stuk en voor hoogstammige bomen 10,00 euro per stuk. De premie bedraagt maximaal 250 euro per kadastraal perceel en per jaar. De lijst van plantensoorten die in aanmerking komen is beschikbaar op de website of op te vragen bij Dienst Omgeving. Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen, vindt u in het reglement Klimaatpremies Laakdal 2022.

 

De aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na aankoopdatum, vermeld op de factuur.

1. Identificatiegegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1

2. Technische gegevens

3. Bij te voegen documenten