Premie voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
1. Identificatiegegevens van de aanvrager
2. Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden vòòr 1 juli van het betreffende broedjaar. De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen (van 15 april tot 30 september).