Premie voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging
1. Identificatiegegevens van de aanvrager
2. Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden vòòr 31 juni van het betreffende broedjaar. De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen (van 15 april tot 31 september).