Premie voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Premie voor het ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen

Voor het ontharden en vergroenen van uw voortuin biedt Gemeente Laakdal een premie aan. Hierbij wordt een (open)verharding van minimaal 5m²  vervangen door gazon of (streekeigen)beplanting. Deze vergroening wordt minimaal 10 jaar in stand gehouden. Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen komt niet in aanmerking voor subsidie. Alle voorwaarden waaraan u moet voldoen, vindt u in het reglement Klimaatpremies Laakdal 2022.

 

De aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur.

1. Identificatiegegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1

2. Technische gegevens

3. Bij te voegen documenten