leven-1200x290_3.jpg

Referentieadres

Maak een afspraak

Je kan in België verblijven zonder hier een officiële verblijfplaats te hebben. Denk aan mensen die op een schip verblijven, daklozen of mensen die in een woonwagen wonen. Dan heb je een referentieadres nodig als je officiële adres.

Op die manier ben je bereikbaar voor officiële instanties. Met zo’n referentieadres kan je bijvoorbeeld uitkeringen krijgen waarvoor je een officiële woonplaats moet opgeven, zoals kinderbijslag of een werkloosheidsvergoeding. Je krijgt dan al je post en administratieve documenten op je referentieadres toegestuurd.

Voorwaarden

Je neemt een referentieadres bij een natuurlijk persoon en die moet op dat adres officieel zijn hoofdverblijfplaats hebben. Die persoon moet ook zijn toestemming geven vooraleer je het adres als referentieadres kan opgeven.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het Sociaal Huis (het vroegere OCMW).

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Personen die in een mobiele woning verblijven, om beroepsredenen of bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats in België kunnen hebben, kunnen een referentieadres aanvragen:

 • Bewoners mobiele woning:
  • schepen
  • mobilhomes
  • woonwagens
  • caravans bestemd om door een voertuig getrokken te worden
 • Beroepsgroepen:
  • militairen en burgerpersoneel (en hun gezin) in het buitenland
  • diplomatiek en consulair personeel (en hun gezin)
  • de leden van het personeel (en hun gezin) van de ontwikkelingssamenwerking
 • Je bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen.
 • Je hebt geen eigen woning door een te laag inkomen.
 • Je bent een beschermde getuige.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent dakloos.
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Jouw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.
 • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Je sluit een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont.
Hierin neem je op:

 • dat het om het een referentieadres gaat (dus dat jij daar niet woont)
 • dat die persoon de post die daar voor jou toekomt aan jou zal bezorgen

Bezorg bij jouw aanvraag ook een motivatiebrief waarin je je situatie uitlegt. 

Afhankelijk van de situatie moet je ook bewijen voorleggen. Op deze pagina vind je bij de rubriek 'gerelateerde documenten' de bewijzen die je moet voorleggen bij een welbepaalde situatie.

Na de aanvraag zal de Dienst Burgerzaken dit agenderen op het College van Burgemeester en schepenen en zij zullen beslissen over je aanvraag. Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Indien het referentieadres wordt goedgekeurd, moet je tijdens een afspraak het adres op de identiteitskaart laten aanpassen.

Let op : een referentieadres is altijd beperkt in tijd. Afhankelijk van de situatie kan de termijn nog verlengd worden.

 Referentieadres voor daklozen bij het OCMW
 • Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft.
 • Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over jouw aanvraag.
 • Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, ga je met de nodige documenten naar jouw gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW.
 • Je moet je minstens éénmaal per 3 maanden aanmelden bij het OCMW.

Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW jouw referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en schepenen.

Meebrengen

 • Kopie identiteitskaart aanvrager + persoon bij wie je het referentieadres aanvraagt
 • Aanvraagformulier
 • Motivatiebrief
 • Extra bewijzen (deze vind je terug onder de rubriek 'gerelateerde documenten')

Bedrag

Een referentieadres aanvragen is gratis.

 

Maak een afspraak

Contactinformatie