leven-1200x290_3.jpg

Referentieadres

Maak een afspraak

Je kan in België verblijven zonder hier een officiële verblijfplaats te hebben. Denk aan mensen die op een schip verblijven, daklozen, of mensen die in een woonwagen wonen. Dan heb je een referentieadres nodig als je officiële adres.

Zo ben je bereikbaar voor officiële instanties. Met zo’n referentieadres kan je bijvoorbeeld uitkeringen krijgen waarvoor je een officiële woonplaats moet opgeven, zoals kinderbijslag of een werkloosheidsvergoeding. Je krijgt dan al je post en administratieve documenten op je referentieadres toegestuurd.

Er moet iemand wonen op je referentieadres en die persoon moet daar officieel zijn hoofdverblijfplaats hebben. Die persoon moet ook zijn toestemming geven vooraleer je het adres als referentieadres kan opgeven.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het Sociaal Huis (het vroegere OCMW).

Voorwaarden

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Je hebt geen eigen adres en je behoort tot een van volgende groepen:

 • Je hebt een mobiele woning:
  • schepen
  • mobilhomes
  • woonwagens
  • caravans bestemd om door een voertuig getrokken te worden
 •  Je behoort tot een van deze beroepsgroepen:
  • militairen en burgerpersoneel (en hun gezin) in het buitenland
  • diplomatiek en consulair personeel (en hun gezin)
  • de leden van het personeel (en hun gezin) van de ontwikkelingssamenwerking 
 • Je bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen.
 • Je hebt geen eigen woning door een te laag inkomen.
 • Je bent een beschermde getuige.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent dakloos.
 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Jouw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.
 • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Procedure

Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Je sluit een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont.
Hierin neem je op:

 • dat het om het een referentieadres gaat (dus dat jij daar niet woont)
 • dat die persoon de post die daar voor jou toekomt aan jou zal bezorgen

Bezorg bij jouw aanvraag ook een uitgebreid schrijven over je situatie aan de dienst burgerzaken. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over je aanvraag.

 Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

 • Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft.
 • Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over jouw aanvraag.
 • Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, ga je met de nodige documenten naar jouw gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW.
 • Je moet je minstens éénmaal per 3 maanden aanmelden bij het OCMW.

Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW jouw referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Een referentieadres aanvragen is gratis.

 

Maak een afspraak

Contactinformatie