leven-1200x290_3.jpg

Registratie poliovaccinatie

In België is het verplicht om je kind te laten vaccineren tegen polio. Elk kind krijgt 4 vaccinaties voordat het 18 maanden oud is. De enige uitzondering hierop is als het kind neven- of tegenwerkingen vertoont.

Bij de geboorte van je kind krijg je een polioattest, daarop komt elke vaccinatie die je kind krijgt. Dat attest bezorg je na de laatste vaccinatie van je kind terug aan je gemeentebestuur. 

Voorwaarden

De arts vult het attest pas in wanneer het kind de 4 dosissen toegediend gekregen heeft. Om medische redenen kan de arts beslissen:

  • de inentingen oraal toe te dienen in drie doses (op 3, 5 en 12 maanden) 
  • de inentingen uit te stellen. In dat geval schrijft de arts een attest van medisch uitstel dat je aan de gemeente moet bezorgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop. 

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van je kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat uw kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest aan jouw gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Als je het polioattest verloren bent, kan je op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen. 

Contactinformatie