leven-1200x290_3.jpg

Reispas/internationaal paspoort

Maak een afspraak

Een Belgische reispas is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een reispas nodig.

Met een reispas kan je naar alle landen ter wereld reizen. Hoewel je soms nog extra visa moet aanvragen.

De Belgische (internationale) reispas bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over jouw identiteit en nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

De reispas is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar geldig voor minderjarigen

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispas dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe gaat.

Voorwaarden

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O).

 • Je gezicht is goed zichtbaar.
 • Je kijkt recht in de lens.
 • Je hebt een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als jouw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen reispas aanvragen!

Ter info:
In het gemeentehuis is ook een pasfotocabine aanwezig (6 euro voor 6 pasfoto's).
Hou er rekening mee dat als je voor je afspraak nog foto's moet maken, je best een kwartiertje voor je afspraak aanwezig bent op het gemeentehuis.

Procedure

 • Om je reispas aan te vragen maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Je vraagt je reispas persoonlijk aan.
 • Belgen die in België wonen, vragen hun reispas aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats.
 • Belgen in het buitenland vragen hun reispas aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.
 • Vraag je reispas zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 8 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Meebrengen

Voor de aanvraag:

 • identiteitskaart
 • oude reispas (als je er één hebt) of een attest van verlies/diefstal van de reis (te verkrijgen bij de politie)
 • 1 recente en gelijkende kleurenfoto van de aanvrager met witte egale achtergrond (3,5 x 4,5 cm) die voldoet aan de I.C.A.O. -normen
 • je komt persoonlijk langs - een reispas aanvragen kan niet met volmacht

 

Minderjarigen

 • Het kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag van een reispas (ongeacht de leeftijd).
 • Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf ongeveer 6 jaar) én door een van beide ouders. De gemeente, de provincie, de ambassade of het consulaat kunnen altijd vragen dat de andere ouder eveneens zijn/haar akkoord geeft. Ouderlijk akkoord kan eventueel ook op een afzonderlijk document.

 

Voor het afhalen:

Het afhalen van een reispas kan zonder afspraak aan het onthaal (productietijd bedraagt minstens 8 werkdagen*). 

 • identiteitskaart
 • document dat je kreeg bij reispasaanvraag

Als je je reispas niet persoonlijk afhaalt, geef je een volmacht en (een kopie van) je identiteitskaart mee met de persoon die dit ophaalt.

*werkdagen= weekends en feestdagen niet meegeteld

Bedrag

 kinderen (-18 jaar)volwassenen (+18 jaar) 
Normale procedure (8 werkdagen*)€35€65 

Spoedprocedure gemeente (1 of 2 werkdagen*)

€210€240 

Superspoedprocedure Brussel (4,5 uur)**

Zelf ophalen in Park Atrium,

Koloniënstraat 11000 Brussel 

€320€350 

 

Je kan zowel cash als met maestro betalen. Betalen gebeurt bij de aanvraag.

*werkdagen = weekends en feestdagen niet meegeteld (Let op: eerste werkdag = dag NA aanvraag)

Voor een spoedprocedure geldt dat als de gemeente de aanvraag voor 15.00 u. ontvangt, de reispas de werkdag na de aanvraag bij de gemeente wordt afgeleverd.  Voor aanvragen die na 15.00 u. gebeuren, wordt de reispas de tweede werkdag na de aanvraag afgeleverd.

**Deze reispas kan aangevraagd worden in Brussel en is na 4,5 uur beschikbaar om af te halen in Brussel (Warandeberg 2). 

 

Wat indien je schade hebt gelopen ingevolge een productiefout in het reispas?

Door een productiefout in je reispas, is je reis niet verlopen zoals voorzien en je vindt dat je schade hebt geleden: 

 • je moest je vertrek uitstellen of annuleren
 • je moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuwe reispas 
 • je moest je reis onderbreken en naar huis terugkeren

In dat geval kan je aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade. Meer informatie vind je op: http://www.schadevergoedingpaspoort.be/

 

Regelgeving

Meer informatie over de aanvraag, procdure, afhandeling en gegevensbewaring kan je terugvinden via: 

Belg in België | FOD Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (belgium.be)

Maak een afspraak

Contactinformatie