leven-1200x290_3.jpg

Rustpensioen

Maak een afspraak

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, omdat je eerder een periode gewerkt hebt. 

Voorwaarden

 • Je hebt een bepaalde leeftijd bereikt.
 • Als je een inkomen ontvangt uit een beroepsactiviteit mag dat maar een bepaalde som bedragen.
 • Je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling als werknemer door de werkgever zijn ingehouden op het werknemersloon.

Als de echtgenoot die een rustpensioen kreeg of hierop recht had overlijdt, kan de overlevende echtgenoot een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijgen.

Indien je zelfstandige was in België, kan je in aanmerking komen voor een pensioen als zelfstandige.

Soorten pensioenen

 • Het rustpensioen kan je ten vroegste 1 jaar voor je pensioendatum aanvragen. Je kan het ten vroegste vanaf de leeftijd van 59 jaar tenzij je in een speciaal stelsel gewerkt hebt.
 • Overlevingspensioen:
  • Binnen de 12 maanden na het overlijden aangevraagd: het gaat in tijdens de maand van zijn of haar overlijden in als hij of zij nog geen rustpensioen kreeg. Als hij of zij wel al een rustpensioen kreeg, gaat het overlevingspensioen de volgende maand in.
  • Meer dan 12 maanden na het overlijden aangevraagd: het gaat in tijdens de eerste van de maand volgend op de aanvraag.
 • De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gaat in de eerste van de maand volgend op de aanvraag als je aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet.

Procedure

Het rustpensioen voor werknemers, zelfstandigen, het overlevingspensioen en de inkomensgarantie voor ouderen moet je persoonlijk aanvragen.

 • Op afspraak bij de dienst Burgerzaken.
 • Via de website www.pensioenaanvraag.be , hiervoor heb je een kaartlezer en je eID met pincode nodig.
 • Rechtstreeks bij de Federale Pensioendienst in de Zuidertoren (Brussel) of in een gewestelijk bureau.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Als je de aanvraag voor iemand anders doet: volmachtformulier en (kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager.

Bedrag

Je pensioen aanvragen is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie