leven-1200x290_3.jpg

Rustpensioen

Maak een afspraak

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe je pensioen berekend wordt.

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is vastgesteld op 65 jaar. Dit zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger of lager liggen. Om een rustpensioen te kunnen ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een bepaalde leeftijd bereikt.
  • Als je een inkomen ontvangt uit een beroepsactiviteit mag dat niet hoger zijn dan een bepaalde grens.
  • Je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling als werknemer door de werkgever zijn ingehouden op het werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

Welke procedure je moet volgen, hangt af of je werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen met hun hoofdverblijfplaats in België en die daar werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd.

Je moet je pensioen zelf aanvragen als je:

  • Je rustpensioen vervroegd wil opnemen
  • Je rustpensioen na de leeftijd van 65 jaar wil opnemen
  • Je rustpensioen wil opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel
  • Je hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt

Je kan het pensioen ten vroegste 1 jaar voor de ingangsdatum aanvragen via:

Werknemers kunnen ook terecht bij de Federale Pensioendienst of bij het gewestelijk kantoor. Zelfstandigen kunnen terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekerinen der Zelfstandigen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Als je de aanvraag voor iemand anders doet: volmachtformulier en (kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager.

Bedrag

Je pensioen aanvragen is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie