Schade door overvloedige regenval

Indien je schade hebt geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel (overvloedige regenval, overstromingen, aanhoudende droogte, hevige wind, …) dan kan je dit tot uiterlijk 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding vanwege het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp.

Voorwaarden schadevergoeding Rampenfonds

Niet alle materiële schade na een natuurramp komt in aanmerking voor een schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds. Op de website van het Vlaams Rampenfonds lees je meer over de algemene voorwaarden.

Schade aan teelten

Heb je door weersomstandigheden (zoals hevige wind, regenbuien of aanhoudende droogte) schade aan landbouwgewassen, dan kan je een bezoek van de schattingscommissie aanvragen voor vaststelling van de schade.

Wil je beroep doen op de schattingscommissie? Bezorg volgende documenten aan evy.bakelants@laakdal.be:

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Oppervlakteaangifte met bijhorende plannen van getroffen percelen

Voor de schade als gevolg van de overvloedige regenval van juli 2021, kan je een aanvraag indienen tot en met 10 augustus 2021. Je ontvangt achteraf een bevestigingsmail met meer details over het plaatsbezoek van de schattingscommissie.

Houd rekening met volgende aandachtspunten:

  • Er mag niet geoogst of geploegd worden vooraleer de commissie de schade heeft kunnen vaststellen.
  • Neem indien nodig bijkomende foto's van ieder perceel met een herkenningspunt (boom, huis, verkeersbord ...).
  • Houd alle kosten bij voor eventuele bewarende maatregelen om de oogst alsnog veilig te stellen.
  • Meld de schade uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel bij het Vlaams Rampenfonds. Het Rampenfonds verzamelt de schademeldingen en start een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen.