jeugd_1200x290_3.png

Speelstraat

Wat is een speelstraat?

In een speelstraat wordt tijdelijk de hele breedte van de openbare weg voorbehouden om te spelen.

Wat zijn de regels?

 • Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen hekken geplaatst worden met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met vermelding 'speelstraat' (KB 9 oktober 1998).
 • De weg is enkel speelstraat op vastgelegde dagen en uren. De uren moeten bovendien altijd dezelfde zijn.
 • Elke speelstraat heeft een peter of meter die de praktische organisatie op zich neemt.
 • Je blijft als ouder verantwoordelijk voor je kind als ze spelen in de speelstraat.
 • Het gemeentebestuur zorgt voor een veilige omkadering voor de speelstraten.

De rol van peter en meter

 • Je bespreekt de organisatie van de speelstraat met de bewoners en zeker ook met de handelszaken en/of vrije beroepen in je straat voor een volledig aanvraagdossier.
 • Je leidt de speelstraat in goede banen.
 • Je staat elke dag in voor het plaatsen en weghalen van de hekken.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de buurtbewoners en het gemeentebestuur.
 • Je woont zelf in de straat.
 • Je bent als peter of meter niet aansprakelijk.

Voorwaarden

 • Er is een snelheidsbeperking van maximum 50 kilometer per uur van kracht in de straat waarvoor je een aanvraag indient.
 • De straat heeft een overheersend woonkarakter.
 • Er rijdt geen belangrijk doorgaand verkeer of openbaar vervoer.
 • De bereikbaarheid van de omliggende straten komt niet in het gedrang door de speelstraat.
 • Als er een handelszaak en/of een vrij beroep in je straat gevestigd is, moet deze handelszaak en/of vrij beroep verplicht geraadpleegd worden door de peter/meter van de speelstraat. Het college kan beslissen om de speelstraat al dan niet toe te kennen op basis van de melding van de handelaars.
 • 80% van de bewoners (één stem per brievenbus) van de straat moeten akkoord zijn met het organiseren van de speelstraat.

Wie mag er in een speelstraat?

 • Kinderen mogen op de straat spelen. De speelstraat is deel van de openbare weg, dat wil zeggen dat alle kinderen hier mogen komen spelen of ze nu in de straat wonen of niet.
 • Fietsers mogen door de speelstraat rijden, maar moeten afstappen als dat nodig is.
 • Bestuurders van motorvoertuigen die in de speelstraat wonen of er een garage hebben mogen stapvoets door de speelstraat rijden en zij moeten altijd doorgang verlenen aan spelende kinderen.
 • Prioritaire voertuigen (politie, brandweer) en vergunninghouders mogen ook door de speelstraat.
 • Parkeren in de speelstraat is toegelaten, al is dit natuurlijk minder leuk voor de kinderen.

Hier vraag je een vergunning aan om de speelstraat in te mogen als niet-bewoner.

Waar kan je komen spelen?

 • Oude Tramlijn                           01/07/2024 – 31/08/2024 
 • Vorstse Baan                            01/07/2024 – 31/08/2024 
 • Oude Diestersebaan                01/07/2024 – 31/08/2024 
 • Oude Veerlebaan                     01/07/2024 – 31/08/2024 
 • Leyndekker                               01/07/2024 – 01/09/2024 
 • Schoolstraat                             01/07/2024 – 01/09/2024 
 • Hazelaar                                    12/07/2024 – 22/07/2024 

Een speelstraat aanvragen?

Hier kan je een speelstraat aanvragen tot en met 31 maart.

 


Contactinformatie