sport-1200x290_5.png

Sportsubsidies & ondersteuning

Subsidies voor gemeentelijke sportclubs (kwaliteitssubsidies in de sportclubs)

  • Als erkende sportclub in onze gemeente kan je ieder jaar een dossier indienen om subsidies te bekomen van de Vlaamse overheid en de gemeente.
  • Het bedrag is afhankelijk van het aantal kwaliteitspunten dat je club scoort.
  • Hier vind je het subsidiereglement voor kwaliteitssubsidies.

 

Subsidies voor jeugddtrainers en jeugdcoördinatoren (impulssubsidies)

  • Als erkende sportclub in onze gemeente, die beschikt over jeugdtrainers of jeugdcoördinator(en), kan je een dossier indienen om subsidies te bekomen.
  • Deze subsidies betalen je onkosten terug als je een opleiding volgt. Zo word je als club beloond als je goed opgeleide trainers en coördinatoren hebt.
  • Hier vind je het impulssubsidiereglement.

 

 

Procedure

Procedure subsidies 2022

Ook dit jaar is er een aangepaste regeling voor subsidies goedgekeurd door de Gemeenteraad. Dit betekent dat er slechts een vereenvoudigde aanvraag ingediend moet worden die bestaat uit de gegevens van de vereniging. Verenigingen opgericht vanaf 2020 verkrijgen een vast bedrag van € 250. De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober. 

Je kan je aanvraag hier indienen via het aanvraagformulier.

  • Het college van burgemeester en schepenen verdeelt de toelagen op basis van het forum Sport.
  • Welke en hoeveel toelage je sportclub krijgt, wordt ten laatste 31 december bekend gemaakt.

Contactinformatie