sport-1200x290_5.png

Sportsubsidies & ondersteuning

Subsidies voor gemeentelijke sportclubs (kwaliteitssubsidies in de sportclubs)

  • Als erkende sportclub in onze gemeente kan je ieder jaar een dossier indienen om subsidies te bekomen van de Vlaamse overheid en de gemeente.
  • Het bedrag is afhankelijk van het aantal kwaliteitspunten dat je club scoort.
  • Hier vind je het subsidiereglement voor kwaliteitssubsidies.
    In het kader van de UiTPAS werd er in 2023 een nieuw artikel toegevoegd aan het reglement.

 

Subsidies voor jeugddtrainers en jeugdcoördinatoren (impulssubsidies)

  • Als erkende sportclub in onze gemeente, die beschikt over jeugdtrainers of jeugdcoördinator(en), kan je een dossier indienen om subsidies te bekomen.
  • Deze subsidies betalen je onkosten terug als je een opleiding volgt. Zo word je als club beloond als je goed opgeleide trainers en coördinatoren hebt.
  • Hier vind je het impulssubsidiereglement.

 

 

Procedure

Procedure subsidies 

Om als sportvereniging van een gemeentelijke subsidie te kunnen genieten moet u een aanvraag indienen bij de sportdienst. 

De aanvraag kan via mail of via de papieren versie worden ingediend. Uw aanvraag op papier mag binnengebracht worden bij het onthaal van de gemeente of via mail naar vrije.tijd@laakdal.be Op de website kan u ook het reglement terugvinden. Een papieren versie van het reglement en aanvraagdocument kan u indien nodig opvragen via de contactgegevens bovenaan.

Het is verplicht om het formulier ten laatste 1 oktober van het werkjaar in te dienen (via mail of op papier) en om alle bewijsstukken toe te voegen, om de subsidie te verkrijgen.

Wordt uw vereniging binnenkort een UiTPAS Kempen-partner? Dan kan u voor het werkjaar dat start op 1 september 2023 een extra subsidie verkrijgen voor de deelname van personen met het kansentarief. Deze subsidie zal deel uitmaken van de aanvraag voor 2023-24. Waar de verdeling van de deelnameprijs normaal 20 % bedraagt voor de deelnemer met kansentarief, 40% voor de gemeente waar die persoon gedomicilieerd is en 40 % voor de vereniging, zal gemeente Laakdal het aandeel van de vereniging (40%) eveneens subsidiëren.

Voor meer informatie over de subsidieaanvraag, UiTPAS of hulp bij het invullen subsidies kan u een afspraak maken met de sportdienst via de contactgegevens bovenaan.


Contactinformatie