Standplaats kermis

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Verplicht bij te voegen documenten:

  • Kopie identiteitskaart (of uitprint E-ID)
  • Kopie machtiging ambulante kermisactiviteiten
  • Recente foto attractie
  • Toelating FAVV (voeding)
  • Geldig verzekeringsattest brand en BA
  • Geldig keuringsattest elektriciteit / brandblusser / gasinstallatie

Mocht je een van bovenstaande formulieren niet digitaal hebben, kan je deze per post bezorgen t.a.v. de dienst lokale economie op onderstaand adres of binnenbrengen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Kandidatuur standplaats kermis

Titel *
Ik ben kandidaat voor een standplaats op de volgende kermis(sen) - voorjaar
Ik ben kandidaat voor een standplaats op de volgende kermis(sen) - najaar