werk-en-ondernemen-1200x290_8.png

Starterspremie

Online aanvragen

Gemeente Laakdal ondersteunt startende zelfstandigen met een starterspremie.

Voorwaarden

Welke zelfstandigen komen in aanmerking?

Laakdalse starters die minder dan 2 jaar geleden zijn gestart met een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. De voorwaarden voor het bekomen van de premie zijn terug te vinden in het reglement premie startende zelfstandige.

Procedure

Aanvragen kan je indienen via het aanvraagformulier.

Meebrengen

Wat toevoegen aan het aanvraagformulier?

  • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • een attest van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen met vermelding van de datum van de aansluiting in hoofdberoep
  • een uittreksel uit het strafregister
  • gekwiteerde facturen betreffende de uitrusting van het bedrijf (minimum 2.500 euro exclusief btw)

Bedrag

De starters kunnen rekenen op een bedrag van 250 euro.

Online aanvragen

Contactinformatie