welzijn-1200x290_2.jpg

Steun - voorschotten

In tegenstelling tot het recht op maatschappelijke integratie/financiële steun betreft het hier geen vastgestelde bedragen en kan het OCMW dus autonoom oordelen in welke mate en op welke wijze hulp moet worden verleend om de hulpvrager in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Ook hier zal een sociaal onderzoek peilen naar de concrete situatie van de steunvrager om vervolgens de meest passende vorm van steunverlening aan te bieden.

Voorwaarden

Elke inwoner die zich in financiële problemen bevindt.
 

Procedure

De aanvraag gebeurt in een gesprek met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

 

Wat meebrengen?

Bewijzen van inkomsten en uitgaven.


Contactinformatie