Strengere regels mondneusmaskers behouden in Provincie Antwerpen

Strengere nationale regels mondneusmaskers uit het MB van 30 juni blijven behouden in Provincie Antwerpen

Met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, op de continuïteit van de maatregelen, duidelijkheid en uniformiteit voor de burgers, en gelet op de huidige epidemiologische situatie, zullen in provincie Antwerpen de regels voor het dragen van mondneusmaskers zoals vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 30 juni en aangepast in het Ministerieel besluit van 25 september, ongewijzigd blijven.

De regels voor het dragen van mondneusmaskers zoals ze de voorbije weken nationaal van kracht waren, blijven in de provincie Antwerpen behouden. Daarnaast worden deze maatregelen aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan: kleuter-, lager-, hoger-, universitair- en volwassenenonderwijs. Hierover tekende gouverneur Cathy Berx zonet een politieverordening.  

Dit politiebesluit gaat onmiddellijk van kracht en geldt voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen.