wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Strooidiensten

Vanaf 15 december tot en met 15 februari staat buiten de normale werkuren steeds een ploeg paraat voor de sneeuw - en ijzelbestrijding in Laakdal.

Het strooien gebeurt volgens vastgestelde routes waarbij men rekening houdt met de hoofd – en verbindingswegen, de toegang tot industriegebieden, scholen en routes van het openbaar vervoer. De meest gebruikte wegen worden dus het snelst sneeuw – en ijzelvrij gemaakt; pleinen en parkings komen in een latere fase aan bod.

Aanpak

  1. We volgen de weersvoorspellingen op de voet. Op basis van het weerbericht beslissen we of we al dan niet uitrijden.
  2. Indien er moet gestrooid worden, start de strooiploeg rond 04.00 u. Het duurt gemiddeld 4,5 uur om onze ronde af te werken.
  3. Voor het strooien van de wegen is een prioritaire route vastgesteld. De volgorde wordt bepaald op basis van de hoeveelheid verkeer die er langskomt.
  4. Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudt de gewestwegen.
  5. Kerkfabrieken en scholen krijgen zout om de publieke plaatsen zelf ijs- en sneeuwvrij te maken.

Hoe kunnen inwoners een handje helpen?

Sneeuw of ijzel op komst? Denk eraan om het voetpad voor je woning sneeuw – en ijsvrij te houden zodat er voldoende ruimte is voor de doorgang van voetgangers. Dit is opgenomen in de Politiecodex.

 


Contactinformatie