Subsidie ter promotie of bevordering van de lokale economie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Een subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van het initiatief worden ingediend bij de dienst Lokale economie van gemeente Laakdal. De voorwaarden worden bepaald in het subsidiereglement ter promotie of bevordering van de lokale economie.

Gaat het over een activiteit?

Datum en uur *

Gaat het over een project?

Geef hier een gedetailleerd overzicht van geraamde opbrengsten (sponsering, subsidies …) en uitgaven (aankoop of huur materialen, publiciteit, SABAM, verzekering …). Dit overzicht mag ook als bijlage worden ingediend.

Geraamde uitgaven

Geraamde inkomsten

Akkoordverklaring *