Subsidies voor herbruikbare luiers

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Overwegende dat huisvuilsorteeranalyses uitwijzen dat 5,7 % van het restafval bestaat uit wegwerpluiers en dat kleine kinderen over hun gehele luierperiode dus ongeveer 1,1 ton afval van wegwerpluiers produceren;

Overwegende dat door het gebruik van herbruikbare luiers dit restafval kan vermeden worden;

Overwegende dat het stimuleren van het gebruik van herbruikbare luiers een belangrijke afvalpreventiemaatregel is;

Overwegende dat het daarom aangewezen is om inwoners bij de aankoop van herbruikbare luiers een subsidie uit te keren;

BESLUIT

Artikel 1

Inwoners van de gemeente Laakdal krijgen bij het voorleggen van een aankoopbewijs van herbruikbare luiers een subsidie uitgekeerd.

Artikel 2

De premie dient aangevraagd te worden door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind. Het aanvraagdossier omvat:

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier, ondertekend door de aanvrager;
  • een kopie van het aankoopbewijs met vermelding van de aankoopprijs en –datum;
  • een kopie van het geboortebewijs;

Het aankoopbewijs mag maximaal één jaar oud zijn.

Artikel 3

De subsidie bedraagt 50% van het aankoopbedrag en mag maximaal 125 € bedragen. De premie kan slechts één maal per kind jonger dan 2 jaar aangevraagd worden.

1. Identificatiegegevens van de aanvrager
2. Gegevens luiers