bestuur-1200x290_4.jpg

Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

Wie als vrijwilliger of als student meewerkt aan een erkend project m.b.t. ontwikkelingssamenwerking in een Derde Wereldland, kan daarvoor een subsidie krijgen. Ook voor educatie en sensibilisatie wordt er een subsidie voorzien. Deze subsidie gaat naar evenementen die de bewustmaking van de noord-zuid problematiek en culturele uitwisseling trachten te bevorderen. 

Voorwaarden

Zie subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking. 

Procedure

De aanvragen worden uiterlijk tegen 30 september ingediend. Zie aanvraagformulier. 
Je kan hier de aanvraag subsidie ontwikkelingshelper of hier de aanvraag projectsubsidie voor educatie en sensibilisatie invullen.

Elke aanvrager maakt een kort maar concreet activiteitenverslag en bezorgt dit aan Forum Internationale Samenwerking, de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. Bovendien bezorgt de aanvrager een overzicht van de inkomsten en uitgaven en een verslag over de besteding van de subsidie. 

Steunpunt 4de pijler

Neem ook eens een kijkje op de website van het Steunpunt 4de pijler. Het steunpunt biedt ondersteuning aan iedereen die vanuit Vlaanderen met een eigen ontwikkelingsproject bezig is.

Het verlenen van advies en verstrekken van informatie staat voorop, onder andere via deze website en de helpdesk die eraan verbonden is. Het steunpunt werkt ook een vormingsaanbod uit op maat van de 4de Pijler en richt regelmatig ontmoetingsmomenten in om uitwisseling en dialoog tussen 4de Pijlerinitiatieven onderling en andere actoren te bevorderen.


Contactinformatie