vrije-tijd-1200x290_7.png

Tentoonstellingsmogelijkheden in Laakdal

Kunst ToeGANGkelijk

Binnenkort komt er tentoonstellingsmogelijkheid op het gemeentehuis (Markt 19, Laakdal). Deze onbewaakte ruimte zal toegankelijk zijn tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Lokaal Dienstencentrum - Veerle

Dit is gevestigd in het oude kloostergebouw naast het kasteel van de baron de Zerezo de Tejada. Omdat wij ons LDC wat meer uitstraling willen geven zoeken wij kunstenaars die bereid zijn hun werken bij ons tentoon te stellen. Zo zitten onze tafelgasten in een mooi en gezellig kader.

Omdat wij Laakdal graag in de kijker zetten, stellen we graag deze vraag aan lokale kunstenaars.

Dus heb jij zin om je werken tentoon te stellen? Heb je nog vragen? Dan mag je contact opnemen via lokaaldienstencentrum@dewinde.be.

Kerk Veerle – Veerledorp

De kerk van Veerle zet tijdens de zomer de deuren open voor Laakdalse kunstenaars. In overleg met de kerkraad kan je jouw werken tonen in de kerk. 

Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De kerk van Veerle is permanent open van 8 uur tot 18.00 uur. Er is geen toezicht. Indien er toezicht nodig is, zal dit door de kunstenaars zelf moeten gebeuren.
  • Alle kunstwerken zijn gepast binnen de context. Ze moeten wel kunnen tentoongesteld worden in en om een kerkelijk gebouw. Er wordt verwacht dat de kunstenaar een band heeft met Laakdal.
  • De kunstenaar zal zijn werk zelf aanvoeren, opstellen en op de slotdag zelf afbreken en afdoen.
  • Er wordt geen vergoeding voorzien en de werken moeten, zelf gewenst, door de kunstenaar zelf verzekerd worden. Het is mogelijk dat de kunstenaar zijn werken tijdens deze periode weghaalt, vervangt of deeltijds tentoonstelt, dit gebeurt in overleg.
  • Bij de inschrijving zal de kunstenaar een opgave doen van zijn kunstwerken (aantal, grote, plaats inname, …. Ingeval van te veel kan het aantal beperkt worden in functie van de kerk.
  • Het kerkbestuur zal - in overleg – een totaalplan opzetten, zoveel mogelijk rekening houdend met de noden van de kunstenaars, en rekening houdend met de mogelijkheden van de kerk. Met het aantal kunstwerken kan eventueel een circuit in de kerk uitgewerkt worden e.d. Over het uiteindelijk concept beslist het bestuur.
  • De eucharistievieringen gaan normaal door in de kerk. Er moet rekening worden gehouden dat 15/8 een bijzondere feestdag is van de parochie. Begrafenissen zijn te allen tijde mogelijk.
  • Bij de kunstwerken kan er een tekst bij geplaatst worden door de kunstenaar. Er kan eventueel een catalogus ontworpen worden door de kunstenaars met de vermeldingen.
  • In principe zal er voor de opening een receptie georganiseerd worden. Dit kan ook voor de afsluiting, al dienen we rekening te houden met de coronamaatregelen.

Heb je nog vragen over de kerk van Veerle? Dan kan je contact opnemen met Yves Christiaens, 0495287007, email ychristiaens@telenet.be en met Rene Bloemmen, Voorzitter van de Kerkraad Veerle.