leven-1200x290_3.jpg

Tijdelijke afwezigheid

Maak een afspraak

Wanneer je tijdelijk (langer dan 3 maanden) niet op jouw hoofdverblijfplaats woont, moet je de dienst Burgerzaken van jouw gemeente hiervan op de hoogte brengen.

Jouw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door jouw tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van jouw gemeente.

Wanneer je meer dan zes maanden ononderbroken afwezig bent op jouw hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van jouw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover jouw huidige woonplaats niet gekend is.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • personen die tijdelijk in een ziekenhuis of verpleeginrichting zijn opgenomen 
 • personen die opgesloten zitten in een strafinrichting
 • minderjarigen die geplaatst zijn in een jeugdinrichting voor de duur van hun verblijf
 • personen die in het kader van hun beroep een specifiek werk of een bepaalde opdracht moeten uitvoeren
 • studenten +16 jaar die financieel ten laste zijn van hun ouders
 • personen waarvan de verdwijning sinds meer dan 6 maanen is gesignaleerd aan de politie
 • militair personeel
 • Federale, Gewestelijke en gemeenschapsambtenaren

Procedure

Wanneer je tijdelijk niet op jouw hoofdverblijfplaats zal verblijven, moet je dit tijdens een afspraak komen aangeven bij Dienst Burgerzaken.
Zij zullen aan de hand van de voorwaarden nagaan of jij in aanmerking komt voor deze procedure.

Indien je na je tijdelijke afwezigheid terugkeert naar België, moet je je terugkomst ook melden bij Dienst Burgerzaken.

Let op : de tijdelijke afwezigheid wordt maximum voor 1 jaar toegestaan en kan slechts 1 keer verlengd worden.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat je aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet
 • aanvraagformulier

Bedrag

 De aangifte van tijdelijke afwezigheid is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie