leven-1200x290_3.jpg

Tijdelijke afwezigheid

Maak een afspraak

Wanneer je tijdelijk niet op jouw hoofdverblijfplaats woont, moet je de dienst Burgerzaken van jouw gemeente op de hoogte brengen.

Jouw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door jouw tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van jouw gemeente.

Voorwaarden

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

  • personen die tijdelijk in een ziekenhuis of verpleeginrichting zijn opgenomen 
  • beroepsmilitairen 
  • studenten 
  • gedetineerden 
  • diplomaten
  • personen die omwille van studie- of zakenreizen, gezondheidsredenen of toerisme maximum één jaar afwezig zijn uit de gemeente van inschrijving

Procedure

Je moet jouw tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst Burgerzaken van jouw gemeente. Hiervoor maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijsstukken waaruit blijkt dat je aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet

Bedrag

 De aangifte van tijdelijke afwezigheid is gratis.

Uitzonderingen

Wanneer je meer dan zes maanden ononderbroken afwezig bent op jouw hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van jouw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover jouw huidige woonplaats niet gekend is.

Maak een afspraak

Contactinformatie