Toelichting schakelzorgcentra

Momenteel hebben de ziekenhuizen nog voldoende capaciteit om alle patiënten op te nemen die daar nood aan hebben. Wanneer de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen aan hun maximumcapaciteit te komen en er geen andere mogelijkheid is om patiënten thuis de nodige zorgen aan te bieden, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Zo kunnen schakelzorgcentra een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar nog niet naar huis kunnen. Of ze kunnen mensen opvangen die ziek zijn, maar waarvoor ziekenhuisopname niet noodzakelijk is maar die thuis niet op de nodige zorg kunnen terugvallen. Deze centra zorgen dus voor extra noodcapaciteit. In Antwerpen zijn er gespreid over de hele provincie acht schakelzorgcentra in voorbereiding.

Op dit ogenblik is gemeente Laakdal i.s.m. met de andere gemeenten en partners uit de eerstelijnszone Zuiderkempen en Baldemore gestart met de voorbereiding van een regionaal schakelzorgcentrum.

Het schakelzorgcentrum zal gevestigd worden in het nieuwe gebouw van Astor vzw in Geel. Een stuurgroep met diverse vertegenwoordigers uit de eerstelijnszones, de lokale besturen en Astor vzw zal het centrum beheersmatig op te volgen. De financiering van het schakelzorgcentrum is gegarandeerd door de Vlaamse Regering. Als lokaal bestuur zorgen wij voor o.a. logistieke en administratieve ondersteuning.

De Vlaamse overheid zal een duidelijk signaal geven om de schakelzorgcentra in een bepaalde regio in nood te activeren. De schakelzorgcentra zullen dus niet allemaal tegelijk geactiveerd worden, maar eerder op basis van de noden in een bepaalde regio. Gemeente Laakdal staat klaar om een snelle start van het schakelzorgcentrum te garanderen.