Toestemming automatisering mantelzorgpremie

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Vanaf 2023 wordt de mantelzorgpremie geautomatiseerd. Aangezien je beschikt over een attest van onbepaalde duur met minimum 12 punten betekent dit dat je niet langer hoeft te denken aan het tijdig indienen van je aanvraag. Dit doen wij voor jou.

Om dit te kunnen en mogen realiseren, hebben wij hiervoor uiteraard éénmalig schriftelijk je goedkeuring nodig zodat wij je persoonlijk dossier binnen de FOD SZ mogen raadplegen.

OPGELET: Indien wij je goedkeuring hiervoor NIET ontvangen, dien je zelf nog je aanvraag voor de mantelzorgpremie in orde te brengen.

Adresgegevens 1
Akkoord automatisering *
Toestemming sociaal onderzoek *
Melden van een wijziging *
Verwerking persoonsgegevens *