Uitnodiging informatievergadering 25/11 - Vergunningsaanvraag INEOS

22
nov
2021

Op 11/05/2021 heeft INEOS Aromatics Belgium (vroeger BP Chembel) een vergunningsaanvraag ingediend bij de Deputatie van provincie Antwerpen. De procedure bepaalt dat een openbaar onderzoek georganiseerd moet worden. Bij deze procedure hoort ook een informatievergadering.

Meer informatie over de aanvraag:

  • Aanvrager: INEOS Aromatics Belgium NV.
  • Locatie: Amocolaan 2 te Geel/Laakdal.
  • Voorwerp van de aanvraag: hernieuwing site Geel.
  • Openbaar onderzoek: 08/11/2021 t.e.m. 07/12/2021.

De informatievergadering voor het publiek vindt plaats op donderdag 25/11/2021 om 18.00 uur, zaal speeltuin Dennenoord, Smallestraat 4 in 2430 Laakdal.

Inschrijven voor deze informatieavond is niet nodig. Bij de organisatie van de infoavond houden we rekening met de geldende coronamaatregelen m.b.t. een activiteit binnen met meer dan 50 personen:

  • Breng je Covid Safe Ticket mee en laat het scannen.
  • Draag een mondmasker.
  • Houd zo veel mogelijk 1,5 m afstand en er zal handgel voorzien zijn.

De dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar ter inzage via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be, projectnummer OMV_2020132036). Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de dienst Omgeving van de gemeente. Als je een dossier wil inkijken, kan je een afspraak maken via omgeving@laakdal.be of telefonisch op 013 67 01 10.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 19, 2430 Laakdal voor 07/12/2021. Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV_2020132036/OMG_2021_244.