leven-1200x290_3.jpg

Uittreksel uit echtscheidingsakte

Online aanvragen

Om je huwelijk te ontbinden heb je een vonnis van de rechtbank nodig. De griffie van de rechtbank brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar je trouwde op de hoogte. Je echtscheiding wordt dan opgenomen in de registers van de burgerlijke stand

Procedure

Je kan een uittreksel uit een echtscheidingsakte krijgen:

  • door het op deze pagina online aan te vragen
  • aan het onthaal van het gemeentehuis als je in Laakdal trouwde, dit kan zonder afspraak

Betrokkenen en bijzondere gemachtigden (advocaat, notaris...) kunnen zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen.

Eventueel kun je deze documenten ook aanvragen voor jouw echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen. 

Meebrengen

  • identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart

Bedrag

Een uittreksel uit een echtscheidingsakte aanvragen is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie