leven-1200x290_3.jpg

Uittreksel uit echtscheidingsakte

Online aanvragen

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de griffie van dezelfde rechtbank. Je echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. 

Procedure

  • de betrokkene of een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen
  • eventueel kan je deze documenten ook aanvragen voor jouw echtgeno(o)t(e) (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen
  • door het op deze pagina online aan te vragen

Meebrengen

  • identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • Als je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Bedrag

Een uittreksel uit een echtscheidingsakte aanvragen is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie