leven-1200x290_3.jpg

Uittreksel uit geboorteakte/adoptieakte

De geboorteakte is een akte opgemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand als bewijs van iemands geboorte.

De adoptieakte vermeldt de gegevens van de adoptanten (adoptieouders) en het
kind dat werd geadopteerd.

Voorwaarden

Een uittreksel kan aangevraagd worden door:

  • jezelf
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...).

Let op!
Als je de geboorteakte nodig hebt voor het buitenland, vraag je in de gemeente waar je geboren bent een uittreksel uit de internationale geboorteakte aan.

Procedure

Je kan een uittreksel uit de geboorte- of adoptieakte krijgen:

  • door het op deze pagina online aan te vragen
  • aan het onthaal als je in Laakdal geboren bent of als de adoptanten in Laakdal woonden op het moment van de adoptie, dit kan zonder afspraak

Meebrengen

  • je identiteitskaart

Bedrag

Een uittreksel uit een geboorteakte/adoptieakte aanvragen is gratis


Contactinformatie