leven-1200x290_3.jpg

Uittreksel uit het strafregister

Online aanvragen

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op jouw naam staan, vermeldt.

Op het uittreksel staan de effectief uitgesproken vonnissen die je in je strafregister hebt. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

 • Model 595 is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
 • Model 596.1 is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
 • Model 596.2 is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie. 

Voorwaarden

Je kan je uittreksel opvragen bij het gemeentebestuur indien je:

 • in onze gemeente je wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats hebt en beschikt over een rijksregisternummer

 

Procedure

Je kan een uittreksel uit het strafregister krijgen:

 • via ons e loket
 • aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, dit kan zonder afspraak.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar je het correcte model kan bezorgen.

Het model 596.2 ontvangt u niet onmiddellijk. Hiervoor dienen wij eerst de politie te contacteren. Wanneer zij ons een positief advies verlenen zal het attest door ons aangemaakt worden. Dit attest zal u dan via de post toegestuurd worden.

Meebrengen

 • identiteitskaart  

Bedrag

De aanvraag van een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Uitzonderingen

 • Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie indien:

 

 • je geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats (meer) in België hebt
 • je ambtshalve werd geschrapt
 •  een uittreksel betreffende een rechtspersoon (vennootschap, vzw,...) dient te worden afgeleverd
 • de aanvrager een Belgische of buitenlandse diplomatiek of consulair beambte is, die geen wettelijke verblijfsplaats/hoofdverblijfplaats heeft in België en geen rijksregisternummer heeft

Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

Het loket van de dienst is geopend op werkdagen van 9u tot 11u30 en van 14u tot 15u30
Email: strafregister@just.fgov.be

 • Aanvraag voor een andere persoon:

In het gemeentehuis kun je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner:
   • je hebt een geschreven en ondertekende volmacht van deze persoon
   • je hebt een kopie van zijn/haar identiteitskaart 
  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
   • enkel als je bloedverwant bent van de overledene 
Online aanvragen

Contactinformatie