leven-1200x290_3.jpg

Uittreksel uit het strafregister

Online aanvragen

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op jouw naam staan, vermeldt.

Op het uittreksel staan de effectief uitgesproken vonnissen die je in je strafregister hebt. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 595 is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 • Model 596.1 is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).
 • Model 596.2 is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie. 

Procedure

Je kan een uittreksel uit het strafregister krijgen:

 • via mail bij de dienst burgerzaken
 • aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, dit kan zonder afspraak.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar je het correcte model kan bezorgen.

Het model 2 (art. 596.2) ontvangt u niet onmiddellijk. Hiervoor dienen wij eerst de politie te contacteren. Wanneer zij ons een positief advies verlenen zal het attest door ons aangemaakt worden. Dit attest zal u dan via de post toegestuurd worden.

Meebrengen

 • identiteitskaart  

Bedrag

De aanvraag van een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

 • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland als buitenlander, voor de periode van je verblijf in België
 • in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's)

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister.

 

Aanvraag voor een andere persoon.

In het gemeentehuis kun je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • je hebt een handgeschreven volmacht hebt van deze persoon
  • je hebt een kopie van zijn/haar identiteitskaart 
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als je bloedverwant bent van de overledene 
  • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden
Online aanvragen

Contactinformatie