leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Verbintenis tot tenlasteneming

Maak een afspraak

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst Burgerzaken aanmaakt indien een inwoner van Laakdal een buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Dit document kan zowel voor visumplichtige als niet-visumplichtige buitenlanders opgemaakt worden.

Met deze tenlasteneming stel je je financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring. U blijft tot 2 jaar na datum van binnenkomst aansprakelijk voor deze kosten.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die:

 • over voldoende middelen beschikt
 • de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven (B-, C-, D-, H-, F-, F+-, E-, E+-kaart)

Procedure

Indien je je garant wil stellen voor een vreemdeling, kan je tijdens een afspraak bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats een verbintenis tot tenlasteneming verkrijgen.

Er is een Belgische ambassade / consulaat in het land van herkomst:

 • De garant stuurt de verbintenis tot tenlasteneming naar de buitenlander die hij/zij uitnodigt, samen met de bewijzen van identiteit en voldoende bestaansmiddelen.
 • De uitgenodigde buitenlander moet binnen de 6 maanden na legalisatie naar de bevoegde Belgische ambassade of consulaire post om een visumaanvraag in te dienen.
 • Bij afgifte van een visum wordt de verbintenis tot tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd. Je zal dit eventueel moeten kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Er is geen Belgische ambassade / consulaat in het land van herkomst:

 • Indien betrokkene visumplichtig is, zal de aanvraag gebeuren in een consulaat van een ander Schengengebied. Indien betrokkene niet-visumplichtig is, dan stuurt het gemeentebestuur de tenlasteneming naar DVZ in Brussel.
 • Na een positieve beslissing van DVZ zal Dienst Burgerzaken je uitnodigen om de verbintenis tot tenlasteneming op te halen zodat je dit kan bezorgen aan betrokkene.

Meebrengen

 • je identiteitskaart/verblijfskaart
 • kopie van het paspoort van de uitgenodigde buitenlander
 • het volledige adres in het land van herkomst van de uitgenodigde buitenlander
 • 3 laatste loonbrieven

 

Bedrag

Een verbintenis tot tenlasteneming is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie