leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Verblijfskaart voor kinderen -12 jaar

Maak een afspraak

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kunnen de ouders vanaf 1 februari 2024 een elektronische verblijfskaart aanvragen.

De verblijfskaart voor EU-burgers vermeldt naast de identiteitsgegevens van het kind ook de gegevens van de ouders. Dit is niet het geval bij de verblijfskaarten van niet-EU burgers.

De meeste verblijfskaarten zijn 3 jaar geldig. Dit is uiteraard afhankelijk van de reden van verblijf en van het type van de kaart. De geldigheidsduur van de kaart is niet beperkt tot de datum van de twaalfde verjaardag. De vreemdeling blijft dus in het bezit van de kaart totdat de geldigheidsduur verstrijkt.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verblijfskaart te bekomen zijn:

  • Ingeschreven zijn in de registers van de gemeente
  • Toegelaten zijn tot verblijf in België

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van het verblijf.

Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Welke verblijfskaart het kind krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van de verblijfsprocedure.

Welke types van verblijfskaarten zijn er?

A : Beperkt verblijf
B : Onbeperkt verblijf
EU : Inschrijving EU-burger
EU+ : Inschrijving EU-burger – duurzaam verblijf
F : Niet-EU burger (familielid)
F+ : Niet-EU burger (familielid) – duurzaam verblijf
H : Europese blauwe kaart
K : Vestiging
L : Langdurig Ingezetene
I : ICT
J : Mobile ICT
M : Brexit – duurzaam verblijf
N : Brexit - grensarbeider

De verblijfskaart kan aangevraagd worden tijdens een afspraak bij het gemeentebestuur. Let op: Zowel het kind als 1 van de ouders moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Een drietal weken na de aanvraag zal je de PIN- en PUK-code ontvangen waarna de verblijfskaart tijdens een afspraak kan opgehaald worden. Tijdens deze afspraak breng je de codes mee om de kaart te activeren. 

Voor bepaalde kaarten zullen er vingerafdrukken genomen worden en is het dus noodzakelijk dat het kind ook bij de afhaling van de kaart aanwezig is.

Meebrengen

  • Je huidige verblijfskaart of attest van verlies of diefstal
  • Oproepingsbrief
  • 1 recente pasfoto

Ter info:
In het gemeentehuis is ook een pasfotocabine aanwezig (6 euro voor 6 pasfoto's).
Hou er rekening mee dat als je voor je afspraak nog foto's moet maken, je best een kwartiertje voor je afspraak aanwezig bent op het gemeentehuis. Let op : de pasfotocabine kan pas gebruikt worden voor kindjes vanaf 3 jaar.

Bedrag

Procedure zonder biometrieAflevertermijnPrijs vanaf 01/01/2024
Kids EVK in gewone procedure3 weken€8
Kids EVK in spoedprocedure1 werkdag (aanvraag vóór 15u)
2 werkdagen (aanvraag na 15u)
€106
Procedure met biometrie (A, B, H, K en L-kaart)AflevertermijnPrijs vanaf 01/01/2024
Kids EVK in gewone procedure3 weken€8
Kids EVK in spoedprocedure1 werkdag (aanvraag vóór 15u)
2 werkdagen (aanvraag na 15u)
€106

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan niet-Belgen wordt geregeld door:

  • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
  • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.
  • Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996).
Maak een afspraak

Contactinformatie