leven-1200x290_3.jpg

Niet-Belgen: Verhuizen naar Laakdal

Online aanvragenMaak een afspraak

Als je verhuist, moet je je adreswijziging binnen de 8 werkdagen doorgeven aan de dienst Burgerzaken bij je nieuwe gemeente. 

Voorwaarden

Je kan de adreswijziging pas doorgeven wanneer je effectief verhuisd bent.

Procedure

 • Je kan je adreswijziging op volgende manieren doorgeven:
  • na afspraak bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis
  • je kan je adreswijziging online aanvragen
 • Als de adreswijziging voor je hele gezin geldt, volstaat het dat een van de meerderjarige leden van je gezin de aangifte doet.
 • Na de aangifte op het gemeentehuis controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt.
 • Na deze controle word je op je nieuwe adres ingeschreven. Je wordt door de dienst Burgerzaken verwittigd om een afspraak te maken zodat je adres aangepast kan worden op je verblijfskaart.
 • Vanaf het moment dat je verblijfskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

 

Minderjarigen

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn van iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.
Minderjarigen die voor de eerste keer samen met één ouder verhuizen moeten toestemming hebben van de andere ouder, tenzij er een vonnis van de rechtbank is. Hier vind je het online formulier “Toestemming tot adreswijziging van minderjarigen”.

Meebrengen

Bij aangifte:

 • je verblijfskaart

Na controle door de wijkagent:

 • verblijfskaarten van alle gezinsleden die verhuisd zijn (met puk- en pincodes)

Bedrag

Een adreswijziging is gratis.

Online aanvragenMaak een afspraak