wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Verordening vergunningsplichtig maken werken en handelingen

Stedenbouwkundige verordening inzake het vergunningsplichtig maken van meldingsplichtige werken en handelingen

Voor de werken en handelingen zoals opgesomd in het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt voor het ganse grondgebied van de gemeente Laakdal de vergunningplicht ingevoerd.

Meer informatie daarover vind je hier.


Contactinformatie