Verplichte stemming voor minderjarigen op 9 juni 2024

22
mrt
2024

De Federale regering besliste eind vorig jaar dat jongeren onder de 18 jaar geen opkomstplicht hadden voor de Europese verkiezingen. In een nieuw arrest schorst het Grondwettelijk hof de stemregels omdat er geen verschil in behandeling mag zijn van kiezers.

Concreet betekent dit dat minderjarigen een opkomstplicht hebben en dus verplicht zijn om te komen stemmen voor de Europese verkiezingen. Wie niet komt stemmen, riskeert een sanctie.
Minderjarigen zullen automatisch op de kiezerslijsten worden geplaatst en zullen een oproepingsbrief krijgen, net zoals de meerderjarigen.

Jongeren tussen 16 en 18 jaar hebben de hoedanigheid van kiezer en hebben dus dezelfde rechten als kiezers. Dit betekent dat zij ook het recht hebben om een volmacht te geven en ook zelf uit te oefenen. Meer info vindt u hierover terug op de pagina over volmacht.


Contactinformatie