welzijn-1200x290_2.jpg

Verwarmingstoelage

Je kan bij het OCMW een tegemoetkoming aanvragen om de brandstof van je verwarming te betalen. Hieronder lees je hoe.

Voor extra informatie kan u steeds terecht op www.verwarmingsfonds.be.

 

Voorwaarden

Je gebruikt een van deze 3 brandstoffen om je huis te verwarmen:

  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum type C
  • bulkpropaangas

Je behoort tot een van de categoriën die je op de website van het Verwarmingsfonds vindt.

U doet uw aanvraag bij ons binnen de 60 dagen na de leveringdatum van de brandstof.

Procedure

Het OCMW gaat na of je voldoet aan een van deze voorwaarden door jouw gegevens en die van jouw gezinsleden op te vragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Het OCMW neemt contact met je op als ze bijkomende vragen heeft. Je moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

Meebrengen

  • Een kopie van je identiteitskaart.
  • Een klevertje van de mutualiteit (van de gerechtigde).
  • Als je in een appartement woont: een attest van de eigenaar of beheerder met het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur van de brandstof betrekking heeft.

Als je in schuldbemiddeling of schuldregeling zit: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van je schuldbemiddelaar.


Contactinformatie