vrije-tijd-1200x290_7.png

Vlaamse cultuursubsidies

Subsidie voor Talentontwikkeling in de amateurkunstensector

De Vlaamse minister van Cultuur lanceerde in de zomer van 2021 een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. 

Deze subsidie biedt amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die talenten stimuleren. Het kan gaan om projecten die artistieke talenten een boost geven, maar ook om projecten die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking, enzovoort. 

Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector aanmoedigen. Die samenwerking kan een belangrijke stimulans zijn voor talentontwikkeling bij amateurkunstenaars.

Vanaf 2022 twee indienrondes per jaar: deadlines zijn 15 april en 15 september.

Een snel overzicht vind je in deze pdf.

Meer uitgebreide informatie kan je terugvinden op de website van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd & Media.

 

Subsidies voor kleine bovenlokale cultuurprojecten

Vanaf 1 maart 2024 zullen verenigingen een subsidieaanvraag voor ‘kleine’ bovenlokale projecten kunnen indienen. De overheid voorziet twee keer per jaar een subsidieronde met als deadline 1 maart of 1 september voor een project dat maximaal 1 jaar duurt en hoogstens 75.000 euro kost. Het toegekende subsidiebedrag wordt geplafonneerd op 25.000 euro.  

Dit najaar krijgen we meer details over de aanvraagprocedure. Hou de site van het Departement Cultuur in het oog. Vanaf september 2023 helpt steunpunt OP/TIL je op weg om te weten of je aanvraag in aanmerking komt en bij welk reglement je projectidee het beste past. Via VRAAG/RAAK kan je wekelijks advies inwinnen.

 


Contactinformatie