NS_3Formaten_05-APR_vogels-1170x384-c

Vogels

Meeuwen

Meeuwen zijn typische zee- en kustvogels. Ze vinden er hun natuurlijk voedsel, dat vooral uit zeevis en bodemdieren bestaat. Toch kunnen ze ook ver landinwaarts gezien worden. De grotere meeuwen kunnen zich zelfs tot meer dan 100 km landinwaarts verplaatsen op zoek naar voedsel. Zo kan je deze luchtacrobaten soms ook in Laakdal zien.

Hoe ongemakken voorkomen?

Steeds meer inwoners melden de aanwezigheid van groepen meeuwen.

Ondervind jij hinder? We geven enkele tips om de overlast te beperken:

  • Geen vrijliggend afval, geen overlast. Meeuwen eten graag rondslingerende etensresten of plunderen vuilniszakken. Zet losse vuilniszakken daarom steeds binnen of deponeer ze in je grijze restafvalcontainer.
  • Voeder de meeuwen niet. Ze lijden zeker geen honger en etensresten trekken ook ongedierte (zoals ratten) aan.
  • Scherm het voedsel voor eigen dieren (pluimvee, hond, …) goed af. Voeder hen eventueel in kleine hoeveelheden zodat de dieren het in een korte tijdspanne kunnen verwerken.

We verwijzen hierbij ook naar het artikel uit de Politiecodex (GAS): Artikel 167 – Het is verboden vuil, water, urine, keukenafval en in het algemeen alle stoffen te bewaren of op te hopen die van aard zijn geurhinder te veroorzaken en/of die van aard zijn ongedierte aan te trekken.


Contactinformatie