leven-1200x290_3.jpg

Rijbewijs: voorlopig

Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

 • Een voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar. 

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

Voorlopig rijbewijs met begeleider

  • Je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider 

  • Je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool jou geschikt vindt om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.   

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Hiervoor maak je een afspraak bij de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Meebrengen

Bij het aanvragen van je voorlopig rijbewijs breng je de volgende zaken mee:

 • identiteitskaart
 • als je identiteitskaart binnen het half jaar vervalt 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond  (anders wordt de foto van je identiteitskaart automatisch opgeladen)
 • aanvraagformulier van het examencentrum, ingevuld en getekend
 • aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en getekend door jezelf en minimum 1, maximum 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (model 36)
 • LET OP! Je begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Belgisch of een  Europees rijbewijs en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben.
 • het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20 uur rijles alleen te oefenen (model 18)
 • eventueel een rijgeschiktheidsattest voor categorie B, C of D

Je kan het rijbewijs na een week afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis. Je moet geen afspraak maken. Bij het afhalen breng je de volgende dingen mee:

 • identiteitskaart
 • vorige rijdocument (ook al is de geldigheidsduur hiervan verstreken) 

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs aanvragen kost 24 euro.

Maak een afspraak

Contactinformatie