Vragenlijst dementievriendelijke gemeente

Heel wat mensen, ofwel jijzelf ofwel in je omgeving, krijgen te maken met dementie.
We vinden het dan ook belangrijk om te bevragen welke noden en/of moeilijkheden jij en mensen in jouw omgeving (eventueel) ervaren. Zo kunnen we gericht actie ondernemen!

Vul deze vragenlijst in om ons op weg te helpen.