vrije-tijd-1200x290_7.png

Werkingstoelage voor cultuurverenigingen

Als (socio-)culturele vereniging kan je in Laakdal steun krijgen van de gemeente voor je werking. We werken met een forfaitaire toelage en een puntensysteem (uitgezonderd in 2020, 2021, 2022).

Voorwaarden

Je vereniging is erkend als vereniging.

  • Als de activiteiten die je wilt laten subsidiëren buiten Laakdal plaatsvinden, moeten ze de gemeente een bovenlokaal karakter geven.
  • Je kan per activiteit maar éénmaal punten of een subsidie krijgen.
  • Je vereniging mag geen andere gemeentelijke subsidie of werkingstoelage krijgen.

Meer details hierover kan je lezen in het subsidiereglement. Daar vind je ook meer informatie over subsidies die buiten het puntensysteem vallen.

Procedure

Procedure 2022

Ook dit jaar werd een aangepaste regeling voor subsidies goedgekeurd door de Gemeenteraad, omdat corona voor een groot deel van het werkjaar nog een invloed had.  Dit betekent dat er slechts een vereenvoudigde aanvraag ingediend moet worden die bestaat uit de gegevens van de vereniging. Het bedrag wordt berekend op basis van de jaren 2015-2019. Verenigingen opgericht vanaf 2020 verkrijgen een vast bedrag van € 250. De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober. 

Je kan je aanvraag hier indienen via het aanvraagformulier.

  • Het college van burgemeester en schepenen verdeelt de toelagen op basis van advies van het forum Cultuur.
  • Welke en hoeveel toelage je vereniging krijgt, wordt ten laatste 31 december bekend gemaakt.

Contactinformatie