vrije-tijd-1200x290_7.png

Werkingstoelage voor cultuurverenigingen

Als (socio-)culturele vereniging kan je in Laakdal steun krijgen van de gemeente voor je werking. We werken met een forfaitaire toelage en een puntensysteem.

Voorwaarden

Je vereniging is erkend als vereniging.

  • Als de activiteiten die je wilt laten subsidiëren buiten Laakdal plaatsvinden, moeten ze de gemeente een bovenlokaal karakter geven.
  • Je kan per activiteit maar éénmaal punten of een subsidie krijgen.
  • Je vereniging mag geen andere gemeentelijke subsidie of werkingstoelage krijgen.

Meer details hierover kan je lezen in het subsidiereglement. Daar vind je ook meer informatie over subsidies die buiten het puntensysteem vallen.

Procedure

Procedure

Je dient je aanvraag ten laatste 1 oktober 2023 in via:

Het college van burgemeester en schepenen verdeelt de toelagen op basis van advies van het forum Cultuur.

Welke en hoeveel toelage je vereniging krijgt, wordt ten laatste 31 december bekend gemaakt.


Contactinformatie