vrije-tijd-1200x290_7.png

Werkingstoelage voor cultuurverenigingen

Als (socio-)culturele vereniging kan je in Laakdal steun krijgen van de gemeente voor je werking. We werken met een forfaitaire toelage en een puntensysteem.

Voorwaarden

Je vereniging is lid van de gemeentelijke cultuurraad.

  • Als de activiteiten die je wilt laten subsidiëren buiten Laakdal plaatsvinden, moeten ze de gemeente een bovenlokaal karakter geven.
  • Je kan per activiteit maar éénmaal punten of een subsidie krijgen.
  • Je vereniging mag geen andere gemeentelijke subsidie of werkingstoelage krijgen.

Meer details hierover kan je lezen in het subsidiereglement. Daar vind je ook meer informatie over subsidies die buiten het puntensysteem vallen.

Procedure

Procedure 2020

In 2020 wordt er naar aanleiding van de maatregelen rond corona een vereenvoudigd subsidieformulier uitgebracht. Je dient de aanvraag in bij het onthaal van de gemeente op papier of online, uiterlijk 1 oktober.
Het vereenvoudigde formulier kan je hier online invullen.
Het vereenvoudigde papieren formulier kan je hier downloaden.
Het vernieuwde reglement kan je hier raadplegen.

  • Het college van burgemeester en schepenen verdeelt de toelagen op basis van advies van de cultuurraad.
  • Welke en hoeveel toelage je vereniging krijgt, wordt ten laatste 31 december bekend gemaakt.

Contactinformatie