leven-1200x290_3.jpg

Wettelijk samenwonen

Maak een afspraak

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij de dienst burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend.

De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. 

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind, een vriend of vriendin.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders 

Procedure

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de dienst Burgerlijke Stand. Je kan zelf een verklaring van wettelijk samenwonen opstellen of je kan gebruikmaken van een modelformulier.

De verklaring moet volgende gegevens bevatten:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.
 • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is

Samenwonenden kunnen specifieke aspecten van het samenwonen in een samenlevingscontract regelen. Dit is echter niet verplicht. Voor je dit contract bij de burgerlijke stand afgeeft, moet je het door een notaris laten bekrachtigen. 

Als je een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd, wordt deze ook geregistreerd in de bevolkingsregisters.

De wettelijke samenwoning kan je op volgende manieren beëindigen:

 • De samenwonenden stemmen onderling overeen over de beëindiging.
 • Eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die je afgeeft op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente. Vervolgens moet je een deurwaarder aanstellen om de stopzetting te betekenen aan de andere partner. De kosten van de deurwaarder moet je zelf betalen.
 • Door het huwelijk.
 • Door het overlijden van een van de partners. 

Meebrengen

 • identiteitskaarten van beide samenwonenden

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Bedrag

Het afleggen van de verklaring wettelijk samenwonen is gratis.

Het eenzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst gebeurt door een deurwaarder. Diegene die de wettelijke samenwoonst wil stopzetten, betaalt de kosten van de deurwaarder.

Maak een afspraak

Contactinformatie