leven-1200x290_3.jpg

Wettelijk samenwonen: aangifte

Maak een afspraak

Burgers die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring van wettelijke samenwoonst af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats.

De registratie geeft een zekere bescherming van woonst, gezinslasten en eigendom van goederen.

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind, een vriend of vriendin.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • 18 jaar juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders
  • een inschrijving op hetzelfde adres hebt

Procedure

De verklaring van wettelijke samenwoonst moet afgelegd worden bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats. Zij zullen tijdens de afspraak nagaan of je aan de voorwaarden voldoet. De verklaring wordt onmiddellijk afgedrukt en ter ondertekening voorgelegd. De verklaring van wettelijke samenwoonst zal daarna geregistreeerd worden in de bevolkingsregisters.

Om deze verklaring af te leggen moet u beiden aanwezig zijn.

Samenwonenden kunnen specifieke aspecten van het samenwonen in een samenlevingscontract regelen. Hiervoor kan u terecht bij de notaris. Als je dit hebt laten afsluiten, dien je dit melden bij de ambtenaar. Op die manier kan hiervan melding gemaakt worden in de verklaring.

Meebrengen

  • identiteitskaarten van beide samenwonenden

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan kan je best eerst informeren bij dienst Burgerzaken welke documenten je moet voorleggen.

Bedrag

Het afleggen van de verklaring wettelijk samenwonen is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie