Wijziging in ophaling glas

Om huis-aan-huisinzamelingen van glas simpeler te laten verlopen, zal de ophaling veranderen. Momenteel wordt glas in de gemeente nog opgehaald in twee sectoren, telkens op maandag. Maar vanaf 2021 zal de ophaling van glas voor de twee sectoren samenvallen op dezelfde maandag. Dit maakt de ophaalkalender een stuk eenvoudiger en er zullen geen vergissingen meer plaatsvinden bij straten die op de grens van beide sectoren liggen.

De afvalkalender voor 2021 mag je in de loop van december in je brievenbus verwachten.